Спеціалізація: “Фрактальна терапія як інструмент у подоланні наслідків війни”

Станьте висококваліфікованим спеціалістом та удоскональте свій професійний інструментарій.
Together

Цей курс точно для вас, якщо ви:

 Психолог - і бажаєте:

 • збільшити кількість клієнтів
 • ефективніше допомагати людям, що постраждали від воєнних дій
 • підвищити власну кваліфікацію

Психотерапевт – і плануєте:

 • опанувати сучасний інструментарій психотерапії
 • розширити власний досвід

Реабілітолог – і враховуєте:

 • психологічні особливості пацієнта для проведення успішної реабілітації
 • необхідність володіння потрібними та дієвими інструментами
 • готовність працювати з сім’ями військовослужбовців, які повернуться додому після війни

Коуч / Ментор – і маєте на меті:

 • дізнатись по нові інструменти,
 • опанувати навички ефективної роботи з клієнтами, що постраждали від війни та її наслідків

 Соціальний працівник – і вбачаєте за необхідне:

 • постійно співпрацювати з постраждалими,
 • підвищувати рівень кваліфікації для надання більш професійної допомоги
 • співпрацювати з волонтерами та іншими особами, котрі безпосередньо чи опосередковано задіяні у зоні проведення бойових дій

НАВІЩО ЦЕЙ КУРС?

 1. Навчити учня, як працювати з носіями первинної травми – військовослужбовцями, які повернулися чи незабаром повернуться з поля бою до дому, в рідну сім’ю.
 2. Надати можливість оволодіти навичками та необхідними знаннями, як працювати з носіями вторинної травми – сім’ями військовослужбовців.
Write your awesome label here.

МЕТОЮ КУРСУ Є:

 1. Почати вже зараз працювати з активними представниками різних допоміжних професій, які прагнуть приносити користь, не очікуючи на повну перемогу над ворогом.
 2. Формування нових життєво необхідних навичок цієї категорії людей – Фахівців своєї справи.
Write your awesome label here.

Що вас чекає на курсі:

Конспект Курсу
Ваш особистий електронний щоденник Прогресу
Офіційний сертифікат про закінчення Курсу
120 навчальних годин в Zoom-зустрічах
Особисті відео-повідомлення Автору з Вашими питаннями

Найвигідніші умови для підвищення кваліфікації

Щомісячна оплата

 • Доступ до Курсу в записі без можливості приєднання до групи онлайн.
 • Доступ до нових уроків по мірі проходження курсу.
 • Онлайн-зустріч з Автором за запитом.
 • Можливість оплачувати курс щомісяця.
 • Доступ: 12 місяців.
€90/місяцьПовна оплата • Лекційний матеріал в записі
 • Онлайн-зустріч з Автором за запитом.
 • Разова оплата.
 • Доступ: 12 місяців.

€810/€486

Сплачуйте за повний курс та заощаджуйте €324.

Найактуальніші питання та відповіді про Курси фрактальної терапії— важливо чи ні?

Фахівець із фрактальної терапії — хто це?

Це фахівець у галузі психотерапевтичного духовно орієнтованого напряму «Фрактальна терапія», що розглядає людину з точки зору чотирьох складових: біологічної, психологічної, соціальної та духовної, серед яких духовна складова вважається головною й інтегруючою усі інші.

ЯКИМ ЧИНОМ ВІДБУВАЄТЬСЯ ГАРМОНІЙНЕ ДОПОВНЕННЯ СУЧАСНИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК ФІЗИЧНИМИ І МЕДИТАТИВНИМИ ПРАКТИКАМИ ПРАДАВНЬОГО СХОДУ?

Психотерапія як процес здійснюється за рахунок інтелектуальної та емоційної складової людини. Це – робота та активності, які є результатом значного навантаження та консолідації психічних зусиль. У процесі терапії зовнішній спостерігач не зможе побачити взаємодію внутрішніх процесів терапевта та клієнта, оскільки вони відбуваються в царині почуттів та емоцій. Проте, психічний та енергетичний ресурс, задіяний у терапії, повністю залежить від загального стану організму, який, у свою чергу, можна підтримувати за допомогою східних фізичних, медитативних та духовних практик. У такий спосіб і відбувається синтез східного та західного векторів.

ЯКІ СВОЇ ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ Я ЗМОЖУ «ПРОКАЧАТИ» ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ?

Під час роботи за матеріалами Курсу відбувається актуалізація та становлення усіх без винятку вмінь та навичок особистості – від самоаналізу та критичного мислення до здатності розуміти навколишній світ, оточення у його трьох рівнях мотивації: актуальному, глибокому та глибинному. Адже, саме взаємодія цих трьох смислових рівнів відображує найбільш глибокі внутрішні конфлікти особистості, розв’язання яких дозволяє зрозуміти себе, побачити внутрішні перепони і м’яко та гармонійно вирішити їх. До переліку формування конкретних професійних навичок можна зарахувати: емпатія, аналітичне мислення, толерантність, уважність, спостережливість, резильєнтність, хороша пам’ять, глибоке розуміння процесу взаємодії з клієнтом, пунктуальність, спостережливість тощо.

З ЯКИМИ АУДИТОРІЯМИ Я ЗМОЖУ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ?

Практично, з усіма аудиторіями, в яких здійснюється процес терапевтичного супроводу та консультування: сімейні пари та розширені сім'ї, професійні колективи, волонтери, парамедики, військовослужбовці та їх сім'ї, внутрішньо переміщені особи, наймані працівники тощо.

ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВО ОТРИМАТИСЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ФРАКТАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА САМЕ ЗАРАЗ?

Компетенції, яких набуває фрактальний терапевт, в крайній нашій країні вже зараз, на етапі військового стану, в якому населення переживає ряд фізичних, психічних та емоційних викликів: руйнація усталеного способу життя, втрати життя, рідних та близьких, збільшення шлюбних розлучень, підрив устій. інституту сім'ї, втрата змісту представлення та знесення на етапі планування майбутнього, знаходження свого місця в житті та соціумі тощо.